Zbyszek Dymarski – Wewnętrzna przestrzeń wolności a sprawa człowieka

  Zbyszek Dymarski Instytut Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego Tekst przygotowany w ramach grantu „Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki  – 11H 13 0471 82), realizowanego przez Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie Wewnętrzna przestrzeń wolności a sprawa człowieka w ujęciu Józefa Tischnera Tekst został opublikowany także w […]

Zbigniew Stawrowski ”Dobre Było”

w: „Znak” nr 565 (6/2002), s. 124-132 oraz w: Zbigniew Stawrowski, Solidarność znaczy więź,  IMJT Kraków 2010, s. 24-37 Ksiądz Józef Tischner należał z pewnością do tych nielicznych postaci, których głos w III RP był najpilniej słuchany. Choć jako „kapelan” „Solidarności” i twórca jej etyki stał się osobą szerzej znaną już w latach 1980-1981, to […]

Sympozjum w Łopusznej | grudzień 2018 | zdjęcia

  Program Wolność u Kanta – prowadzi Marek Drwięga Wolność u Hegla – prowadzi Zbyszek Stawrowski Wolność u Kierkegaarda – prowadzi Antoni Szwed Dyskusja „Wolność a wiara – wolność a dogmat” – prowadzi Krzysztof Mech, w dyskusji udział wezmą Jowita Guja, Karol Tarnowski, Kuba Gomułka.                     […]

Józef Tischner i Zbigniew Herbert o solidarności i niepodległości

Prof. Zbigniew Stawrowski  „Etyka Solidarności wg Tischnera” Prof. Janusz Smołucha  „Odzyskanie niepodległości a inne kraje Europy Środkowej” Do Krakowa przyjeżdża międzynarodowa grupa studentów i doktorantów z całego świata – od Kurytyby w Brazylii po Irkuck na Syberii – aby wziąć udział w projekcie „Józef Tischner i Zbigniew Herbert o solidarności i niepodległości” finansowanym przez Ministerstwo Spraw […]

Przewiń do góry