15 Dni Tischnerowskie

fot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT PRZEWODNI 15. DNI TISCHNEROWSKICH Dni Tischnerowskie rodziły się z wielkiej potrzeby zachowania i przekazania dalej dziedzictwa duchowego księdza profesora Józefa Tischnera. Z inicjatywy Wydawnictwa Znak 4 listopada 2000 roku spotkali się w Łopusznej przedstawiciele różnych środowisk, z którymi związany był ksiądz profesor Józef Tischner. To spotkanie dało początek Dniom Tischnerowskim organizowanym co roku w Krakowie przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego, Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera. Dni Tischnerowskie to jedno z niewielu wydarzeń promujących tematykę filozoficzną, zarówno w wydaniu popularnym, jak i uniwersyteckim.

Temat jubileuszowych 15. Dni Tischnerowskich brzmi: Spór o człowieka. Jak rozumieć te słowa? Czy chodzi o dzisiejsze dyskusje o takich czy innych aspektach ludzkiej rzeczywistości? Czy raczej o spór bardziej zasadniczy, o to, z jakiej perspektywy na człowieka patrzeć, by jak najwięcej zobaczyć i by w ogóle widzieć cokolwiek? W ostatnich dziesięcioleciach ogłaszano już różne śmierci, w tym także śmierć człowieka. Niewątpliwie żyjemy w czasach, w których naszej wiedzy i naszych wyobrażeń na temat człowieka nie spaja już jedna antropologia, lecz raczej konkurujące ze sobą wizje. Czasem przedstawia się ów spór o człowieka jako spór między nauką a religią. Niekiedy, przeciwnie, religię i naukę ustawia się w roli sojuszników, a jako ich oponenta sytuuje się ekonomię, politykę lub kulturę popularną. Te wszystkie napięcia przenikają także do filozofii, w której krzyżują się różne koncepcje natury ludzkiej i zderzają z koncepcjami człowieka bez natury. Czy filozofowie są w stanie powiedzieć dziś o człowieku coś pewnego, czego inni filozofowie natychmiast by nie zakwestionowali? Ks. Józef Tischner zwracał uwagę, że ten współczesny spór o człowieka toczy się w kontekście dwudziestowiecznych totalitaryzmów, symbolizowanych przez Oświęcim i Kołymę. Pod koniec wieku pisał w 1996 roku wydaje się dominować pesymizm. Człowiek przegrał swe człowieczeństwo. Czy jednak nastrój pesymizmu jest w pełni uzasadniony? Cokolwiek by powiedzieć o okrucieństwie wieku, to jednak człowiek to okrucieństwo przezwyciężył. Klęska systemów totalitarnych nie spadła z nieba. Była owocem ludzkiej wolności i ludzkiego heroizmu. ( ) Z tym dziedzictwem wchodzimy w nowy wiek.

Głównym organizatorem 15. Dni Tischnerowskich jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Państwową Wyższą Szkołą Teatralną, Instytutem Myśli Józefa Tischnera oraz Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak.

 

Przysłuchując się dyskusjom filozofów, warto pamiętać o słowach Tischnera. Jego optymizm był ostrożny, nie pozbawiony zastrzeżeń, niemniej był prawdziwym optymizmem. Ten optymizm jest dla nas wyzwaniem. Łatwo zamienić dyskusję o człowieku w sąd nad człowiekiem. Proroków nieszczęścia, jak pisał Tischner, nie brakuje.

Zapraszając na 15. Dni Tischnerowskie, proponujemy podróż przez różne filozoficzne koncepcje człowieka i jednocześnie wyprawę do źródeł optymizmu. Bo, parafrazując słowa Patrona, nawet jeżeli człowiek umarł, to znaczy, że istniał, a skoro istniał, zawsze może się narodzić na nowo

 

Kontakt: Monika Wiertek Rzecznik UPJPII Jolanta Kogut Koordynator Projektu

 

15 Dni Tischnerowskie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top