Bibliografia

II Kongres Tischnerowski Oblicza Wolności

W 2020 roku mija 20 lat od śmierci Józefa Tischnera – filozofa i zaangażowanego w sprawy publiczne myśliciela. II Kongres Tischnerowski, który organizujemy w tę rocznicę, ma za zadanie przypomnieć osobę Księdza Profesora oraz postawić pytanie o aktualność jego myśli. O ile w czasie I Kongresu, w roku 2011, spoglądaliśmy na Jego twórczość przez pryzmat […]

Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej

  Liryka i fenomenologia Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, red. J. M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016   Od Wydawcy Organizatorom Warsztatów Herbertowskich najbardziej zależało na zwróceniu uwagi na twórczość poetycką Zbigniewa Herberta i […]

Europa wolnych narodów

Europa wolnych narodów Idea zjednoczenia kontynentu w polskiej myśli XIX wieku Wybrane publikacje dotyczące autorów prezentowanych na wystawie * Stefan Buszczyński Upadek Europy, Kraków 1895. ** Książka dostępna w bibliotece cyfrowej Fragmenty dostępne w opracowaniu: Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku, wybór P.O. Loew, Wrocław 2004, s. 80. Zbiorowe wydanie pism, t. I-II, […]

Bibliografia filozofii religii

Bibliografia filozofii religii teologia i religioznawstwo E. Angebrn, Filozofia dziejów, Kęty 2007 K. Amstrong, Spór o Boga. Czym naprawdę jest religia?, tłum. B. Cendrowska, Warszawa 2011 P. Augustyniak, Inna boskość. Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie metafizyki, IMJT, Kraków 2009 Książka „Inna Boskość” to próba przybliżenia współczesnemu czytelnikowi perspektyw myślenia o Bogu, człowieku i świecie, które otwierają się […]

Scroll to top