Category: Seminaria w Łopusznej

Wolność, Bóg i różnica.

    Adam Workowski — Wybieranie a bycie sobą   Marek Drwięga | Wolność negatywna – współczesne przypadki – Patočka, Pareysón.  

sympozjum

Wolność a wiara — wolność a dogmat

Wolność a wiara — wolność a dogmat W dyskusji udział biorą: Jowita Guja, Karol Tarnowski, Jakub Gomułka. Rozmowę prowadzi Krzysztof Mech