Dar wolnośći

foto

Jesteśmy im winni naszą wdzięczność za to, że przekazali nam wielki dar wolności. Dar wolności naszego narodu i dar wewnętrznej wolności człowieka (…), a nadto dali nam ten dar wolności w innym znaczeniu. Wolności wewnętrznej człowieka. My, Polacy, w naszej historii wiele grzeszyliśmy wolnością, nadużywając jej. I potem musieliśmy ją ciężko okupywać w ciągu lat niewoli zdobywając na nowo to, cośmy utracili.

— homilia ks. bp. Karola Wojtyły podczas mszy św. w katedrze wawelskiej w stulecie Powstania Styczniowego, Kraków, 22 stycznia 1963 roku

Dar wolnośći

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top