II Kongres Tischnerowski Oblicza Wolności

Zmiana terminu
PRZESUWAMY KONGRES i DNI TISCHNEROWSKIE

Drodzy Państwo, Przyjaciele!

To, co było do niedawna jeszcze tylko wielce prawdopodobne, stało się – wbrew naszym nadziejom – rzeczywistością. W obliczu nasilającej się epidemii oraz decyzji podjętych przez Rząd RP zmuszeni jesteśmy zrezygnować z organizacji w ustalonym terminie (22 – 25 kwietnia br.) 20. Dni Tischnerowskich, a także z poprzedzającego je zgodnie z planem (20 – 22 kwietnia) II Kongresu Tischnerowskiego.

Trudno przewidzieć dalszy scenariusz zdarzeń, ale chcielibyśmy potwierdzić, że gdy pojawi się tylko taka możliwość, przystąpimy do organizacji Dni Tischnerowskich i Kongresu – nie wiemy czy to będzie jesienią tego roku (np. w październiku) czy też dopiero wiosną przyszłego roku – o nowym terminie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zaplanowany program wciąż pozostaje aktualny. Co więcej, wiodący temat Dni – “Solidarność jest jeszcze przed nami”, okazał się w pewnym sensie proroczy i prawdopodobnie wszyscy staniemy (a nawet już stajemy) przed takim wyzwaniem.

Oby udało nam się ten egzamin ze zwykłej międzyludzkiej solidarności przejść pomyślnie.

Zbigniew Stawrowski

Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera

 

W 2020 roku mija 20 lat od śmierci Józefa Tischnera – filozofa i zaangażowanego w sprawy publiczne myśliciela. II Kongres Tischnerowski, który organizujemy w tę rocznicę, ma za zadanie przypomnieć osobę Księdza Profesora oraz postawić pytanie o aktualność jego myśli. O ile w czasie I Kongresu, w roku 2011, spoglądaliśmy na Jego twórczość przez pryzmat Prawdy i Dobra, o tyle teraz tematem przewodnim będzie wolność oraz jej rozmaite oblicza. Kiedy mówimy o człowieku i o dramacie, który rozgrywa się pośród ludzi, kwestia wolności ma bowiem znaczenie fundamentalne.

Wolność była dla Tischnera przede wszystkim sposobem istnienia dobra. Starał się jednak także zrozumieć i opisać, dlaczego wolność może stać się również nieszczęsnym darem, którego jedni nie potrafią unieść i od niego uciekają, inni zaś zamieniają w bramę, przez którą do naszego świata wkraczają upiory demonicznego zła. Otwiera się tu szerokie spektrum możliwych analiz i badań, poddających refleksji samą strukturę wolności, oraz jej rozmaite owoce, zarówno te dobre, jak i te najbardziej zatrute, które przynoszą ze sobą systemy totalitarne

Strona główna Kongresu Tischnerowskiego : tischner.org.pl/kongres/info/

 

 

 

Leave a Reply