O nas

zapraszamy

Nasze podejście

Nasza filozofia

Doświadczenie wolności nie na tym polega, żeby móc robić to i tamto; doświadczenie wolności polega na tym, żeby się czuć w świecie jak u siebie. Świat, który na początku jest w sobie, zmienia się na świat „dla mnie” dzięki myśleniu. Wolność nie polega na wyborze, ani na braku wyboru. Wolność jest sposobem bycia. Jest to sposób bycia wedle rozumu.

-- Ks. J. Tischner Myśli o wolności, władzy i wspólnocie

Nasza historia

Misja Instytutu

Podstawową misją naszej Fundacji jest tworzenie przyjaznej przestrzeni dialogu dla ludzi o różnych poglądach, którym bliska jest myśl Józefa Tischnera. Otwartość i szacunek dla innych to naszym zdaniem najcenniejsze rysy postawy intelektualnej naszego Patrona. Chcemy, by dzięki aktywności Instytutu ta postawa mogła się upowszechniać.

IMJT jest ze swej natury miejscem, gdzie ścierają się czasem skrajnie odmienne stanowiska światopoglądowe, filozoficzne czy polityczne, a dyskusje i spory staramy się prowadzić w duchu wzajemnego szacunku. Z tego względu Instytut dystansuje się wobec wszelkich prób wpisywania myśli naszego Patrona w ideologię jakiejkolwiek partii czy opcji politycznej. Wszyscy członkowie Instytutu, także ci pełniący funkcje, wypowiadają się publicznie wyłącznie w swoim własnym imieniu.

 

Poznaj zespół

Twórcy i współpracownicy portalu Filozofia Wolności

fot. Jakub Szymczuk/Gość Niedzielny