w obecności Tischnera człowiek chciał być lepszy

W obecności Tischnera człowiek chciał być lepszy.

Jest prawdą, że – szczególnie już w wolnej Polsce – ksiądz profesor stał się medialną gwiazdą. Jego wielkość nie na tym jednak polegała, że był częstym gościem szklanego ekranu. Chodzi o to, że w rozmowie z nim człowiek przestawał być anonimowy. Tischner potrafił wydobyć ze swego rozmówcy to, co w nim najszlachetniejsze. Przy nim po prostu ludzie chcieli być nie tymi, którymi byli, ale tymi, którymi mogli być, gdyby tylko „chcieli chcieć”.

Jarosław Makowski – Myśli o nadziei

Tischner, Józef. 2009. Wiara ze słuchania: kazania starosądeckie 1980-1992. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Publikacja jest zbiorem kazań, które ks. Józef Tischner głosił w latach 1980-1992 w starosądeckim klasztorze Sióstr Klarysek.

w obecności Tischnera człowiek chciał być lepszy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top