ARTYKUŁY

 

Zbigniew Stawrowski

Prawda i wolność w myśli Józefa Tischnera


Marek Drwięga

Wolność w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera


Krzysztof Mech

Wątki protestanckie w polskiej filozofii dialogu – Tischner czyta Kierkegaarda


Zbyszek Dymarski

Gdzie jest zło? Rola religii w lokalizacji zła w ujęciu Leszka Kołakowskiego i Józefa Tischnera


Adam Workowski

Tischner i Husserl: dzieje fascynacji


Marek Drwięga

Kant i Tischner a problem zła. Kilka uwag krytycznych o Tischnerowskiej interpretacji filozofii zła u I. Kanta


Marek Drwięga

Solidarność wstrząśniętych i solidarność z kimś i dla kogoś. Kilka uwag o roli etyki w poglądach Jana Patočki i Józefa Tischnera


Marek Drwięga

Nowy manicheizm, czyli zło w totalitaryzmie


Krzysztof Mech

Referencyjny charakter języka religijnego?


Adam Hernas

Metafizyczne warunki możliwości myślenia aksjologicznego


Anna Kopeć

Teleologiczne źródła samozobowiązania


Łukasz Kamiński

Zło. Zdrada, a porządek społeczny. Porównanie koncepcji zła  J. Tischnera i  A. Ophira


Krzysztof Cierlikowski

O złu, które nawiedza myśl


Aleksandra Głos

Solidarność jako działanie etyczne


Łukasz Kołoczek

Struktury uczestnictwa w filozofii dramatu Józefa Tischnera


Inga Mizdrak

Homososi są wśród nas czy w nas? Próba konfrontacji myśli Zinowiewa i Tischnera o sytuacji człowieka w świecie


Zbyszek Dymarski

Wewnętrzna przestrzeń wolności a sprawa człowieka

Radosław Lis

Sympatia, obopólność i wyobraźnia w myśli religijnej Henriego Corbina i Józefa Tischnera


Tomasz Niezgoda

Metafora dramatu w filozofii dramatu Tischnera


Tomasz Niezgoda

Kryzys nadziei i zadanie filozofii w myśli Józefa Tischnera


Anna Kopeć

Bildung – wychowaniem do autentyczności?