Strona główna

 

Projekt badawczy


bbb logo filozofia wolności

Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska. Integralne badania nad filozoficzną spuścizną Józefa Tischnera oraz jej wielowymiarowym potencjałem eksploracyjnym i hermeneutycznym wobec głównych intelektualnych wyzwań współczesności


Nasze seminaria

IMJT


Wobec-Dobra-i-Prawdy-szary

Fundacja „Instytut Myśli Józefa Tischnera” założona przez Jego uczniów i przyjaciół stawia sobie za cel ochronę i upowszechnianie intelektualnego dorobku ks. prof. Józefa Tischnera oraz twórczą kontynuację najważniejszych wątków Jego filozofii.


Dowiedz się więcej

Archiwum


bbb logo archiwum

Archiwum, działające od roku 2005, gromadzi bogatą spuściznę naszego Patrona, obejmującą najistotniejsze pola Jego aktywności – od naukowego, kulturalnego i religijnego, aż po społeczne.


Dowiedz się więcej

Polska wolność

W owej sile ducha wspaniałomyślnego, tj. zatrzymującego się na prawdzie, sprawiedliwości, godności człowieka, dlatego tylko, że jest prawdą, sprawiedliwością, godnością, w tym zawieszeniu pytania o własny interes, w subtelnym dystansie, jaki w stosunku do ludzi i świata stwarza wspaniałomyślność, a zarazem w podniesieniu na wyższy poziom godności tego, kogo, na nią stać, odsłania się ethos wolności. - J. Tischner, Ethos wolności.

Gdybym ze wszystkich wartości, jakie są w Polsce, miał dać którąś na pierwsze miejsce, dałbym wolność. - Tischner, Józef & Wojciech Bonowicz. 2012. Alfabet Tischnera. Kraków: Wydawnictwo "Znak".

 

Jeśli czujesz się w religii istotą zniewoloną, rzuć tę religię. Religia niesie ze sobą doświadczenie wolności. Przed Bogiem niczego się nie musi, wszystko się może. – Tischner, Józef. 2009. Wiara ze słuchania: kazania starosądeckie 1980-1992. Kraków: Wydawnictwo Znak.

foto
Ks. Józef Tischner fot. Krzysztof Gierałtowski

Spotkania

 


Przyjdź na spotkanie

Scroll to top