Tag: Józef Tischner filozof polski

Tischner, Józef (1931-2000)

ISNI: 0000 0000 8366 4179 Józef Tischner (filozof polski, ksiądz katolicki) Józef Tischner (Polish philosopher) Józef Tischner (polnischer Philosoph und katholischer Priester) Tischner, J. Tischner, Joseph Tischner, Józef Tischner, Józef Stanisław Tišner, Ûzef  Tišner, ÛzefCzytaj dalej