Tag: łopuszna 2018

sympozjum

Wolność a wiara — wolność a dogmat

Wolność a wiara — wolność a dogmat W dyskusji udział biorą: Jowita Guja, Karol Tarnowski, Jakub Gomułka. Rozmowę prowadzi Krzysztof Mech