wolność wewnętrzna

Dar wolnośći

Jesteśmy im winni naszą wdzięczność za to, że przekazali nam wielki dar wolności. Dar wolności naszego narodu i dar wewnętrznej wolności człowieka (…), a nadto dali nam ten dar wolności w innym znaczeniu. Wolności wewnętrznej człowieka. My, Polacy, w naszej historii wiele grzeszyliśmy wolnością, nadużywając jej. I potem musieliśmy ją ciężko okupywać w ciągu lat […]

Scroll to top