wolność woli

Ajdukiewicz | wolność ludzkiej woli

Kwestią, która przysparzała Ajdukiewiczowi najwięcej problemów, a przez to utrudniała wypracowanie jakiejś spójnej koncepcji etyki, dotyczyła wolności ludzkiej woli. Kwestia ta wyłamywała się z prób objęcia jakąś spójną teorią. Wskazywał więc: Zagadnienie wolności woli dotyczy więc tego, czy wola jest podporządkowana ogólnej zasadzie przyczynowości, czy też się spod jej rygorów wyłamuje, czy akty woli człowieka […]

Scroll to top