wychowanie do wolności

Jubileusz 90-lecia Profesor Jadwigi Puzyniny – przewodniczącej Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

W tym roku, 29 stycznia Pani Profesor Jadwiga Puzynina skończyła 90 lat i z tej okazji Uniwersytet Warszawski i Rada Języka Polskiego będą świętować Jej jubileusz. Na wyraźne życzenie Jubilatki będzie to uroczystość nietypowa, bo w sporej części poświęcona etyce komunikacji międzyludzkiej – sprawie, która od dwóch lat jest w działaniach Pani Profesor najważniejsza. Profesor […]

„Bildung – wychowaniem do autentyczności?” Neohumanistyczne vs. romantyczne rozumienie koncepcji samokształcenia

„Bildung – wychowaniem do autentyczności?” Neohumanistyczne vs. romantyczne rozumienie koncepcji samokształcenia Artykuł powstał w ramach grantu naukowego „Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska” finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. W drugiej połowie XX wieku podjęto próby restytuowania pojęcia charakteru. Jeszcze do niedawna uznanego za anachroniczne lub – co więcej – utopijne, gdyż […]

Scroll to top